Allidrett

Allidrett arrangeres stort sett i mellomsesongene (okt-des og april-mai) som et aktivitetstilbud mellom sommer og vinter. Fra januar overtar lysløyperenn og fra juni overtar fotball. Målgruppen I Vingar IL er barn i alderen 4-7 år, som erfaringsmessig har størst interesse av det, men barn utenfor dette aldersintervallet kan gjerne delta om ønskelig. 

Tilbudet er rettet mot medlemmer i idrettslaget, og deltakelse er gratis. Øktene er foreldrestyrt, dvs. at gjennomføring går på rundgang mellom foreldrene, som står nokså fritt til å velge aktivitet. Mesteparten foregår i gymsalen på Vingar skolen, som vi får låne, men det er fullt mulig å legge opp til aktiviteter utendørs/andre steder. Aktiviteter som medfører utgifter må avklares med leder vintergruppe

Les mer om allidrett hos idrettsforbundet og i NIFs brosjyre for allidrett

Spond-kode: BNRPJ