Kontaktskjema

Skriv til oss via kontaktskjema dersom du har spørsmål, innspill, ønsker eller annen tilbakemelding. 
Legg inn navn og epost dersom du ønsker svar på henvendelsen. 


Vingar Idrettslag 

Saksumdalsvegen 44, 2608 Lillehammer 

913 00 856

leder@vingar.no

@vingaridrettslag