Medlemskap

Idrettslaget ønsker flest mulig medlemmer, både i form av aktive medlemmer og støttemedlemmer. Som støttemedlem viser man at den jobben idrettslaget gjør for nærmiljøet og lokalbefolkningen er verdsatt, selv om man selv ikke deltar på aktiviteter i regi av idrettslaget. Samtidig kan alle typer medlemskap være av verdi ifm. tellekanter som gir grunnlag for tilskudd mv. til idrettslaget.

Vi oppfordrer til familiemedlemskap, hvor man får rabatt/samlepris for medlemmer tilknyttet samme familie/husholdning. 

Enkeltmedlemskap

For individuelt medlem

Kr 300

Familiemedlemskap

For to eller flere personer tilknyttet samme familie/husholdning

Kr 600

Støttemedlemskap 

For de som ikke deltar aktivt (selv eller gjennom sine barn), men likevel ønsker å være medlem og støtte idrettslaget

Kr 100

NB: Idrettslaget ønsker at flest mulig barn skal kunne delta på aktivitet i vår regi, og at ev. medlemskontingent og/eller aktivitetsavgift ikke skal være til hinder for det. De som pga. trang økonomi har behov for betalingsfritak kan krysse av for det i innmeldingsskjemaet. Alle opplysninger er konfidensielle. 


Rabattavtaler/medlemsfordeler

Sport1 Strandtorget

20 % rabatt på klubbkolleksjon fra Adidas og annet fotballrelatert utstyr.
10 % rabatt på fotballsko og andre ordinære varer. 

10-20 %