Dugnad

I likhet med de fleste idrettslag er Vingar IL i all hovedsak drevet av dugnadsinnsats og frivillig arbeid. Dugnadsarbeid er helt nødvendig for at ethvert idrettslag skal kunne tilby aktiviteter og fasiliteter til sine medlemmer, hvor barna på Vingnes er Vingar IL sin hovedmotivasjon bak arbeidet som blir lagt ned. 

  • Ordinær vårdugnad og høstdugnad
  • Klargjøring av Vingarparken for hhv. sommer- og vintersesong
  • Alle medlemmer og foresatte inviteres til å delta
  • Pantedugnad
  • Innsamling av pant til inntekt for idrettslaget, donert av befolkningen på Vingnes
  • Rulleres mellom årskullene i skolen, og er et samarbeid mellom idrettslaget og skoleklassene v/foreldrekontakter
  • Andre dugnader (etter behov/forespørsel)
  • Ekstraordinære dugnader etter behov, ifm. særskilte gjøremål som krever bidrag utover det som gjøres av etablerte verv og grupper
  • Inntektsbringende dugnader, hvor vi tidvis får forespørsel om å bidra med mannskap ifm. arrangementer e.l. 

I tillegg er idrettslaget fullt av løpende (synlig og usynlig) dugnadsinnsats og frivillig arbeid.