Fotball

Fotball er den største aktiviteten i idrettslaget, hvor vi har lag i aldersklasser 6-12 år samt et herrelag i 6. divisjon. 

Under finner du informasjon om lagene og oversikt over trenings- og kamptider. Merk at kampdager/tider er tentative og i praksis kan avvike. Det henvises til den respektive Spond-gruppe (se kode under) for mer detaljert informasjon vedrørende kamper mv. 

Informasjon om Vingar IL på fotball.no

Informasjon om retningslinjer og regler for barnefotball


2018 (mix 3er)

 • Treningstid: Torsdager 17:00-18:00
 • Kampdag: Turneringer etter eget ønske (3-er)
 • Trener(e): Emil Steinsvoll
 • Lagleder: Mats Kronberget Hansen 
 • Spond-kode: NBJQA

2017 (mix 3er)

 • Treningstid: Torsdager 18:00-19:00
 • Kampdag: Mandager
 • Trener(e): Joar Hansen, Petter Wottestad
 • Lagleder: SImen Voll
 • Spond-kode: NRYZB

2016 (mix 5er)

 • Treningstid: Torsdager 17:30-19:00
 • Kampdag: Mandager
 • Trener(e): Espen Engedal
 • Lagleder: Mathea Høyer Føllesdal
 • Spond-kode: BFQUK


2015 (mix 5er)

 • Treningstid: Torsdager 17:30-18:30
 • Kampdag: Mandager
 • Trener(e): Anita Aamodt, Ole Martin Sjetne
 • Lagleder: Anders Klougart Jevnesveen
 • Spond-kode: ETPUT

2014 (gutt 7er)

 • Treningstid: Torsdag 17:30-18:30
 • Kampdag: Tirsdag/onsdag
 • Trener(e): Ole Martin Sjetne, Endre Farberg
 • Lagleder: Nina Adele Sveen
 • Spond-kode: QPBDU

Herrer (6. div 11er)

 • Treningstid: ?
 • Kampdag: Varierer
 • Trener(e): Hans Kristian Enge
 • Lagleder: Hans Kristian Enge
 • Spond-kode: PDMCY

Foreldre/foresatte må påregne noe dugnadsinnsats gjennom sesongen, primært i form av kioskvakter og merking/klipping av bane, men omfanget per lag er nokså begrenset. 


Priser:

 • Treningsavgift barn/junior - kr 600 per sesong
 • Treningsavgift herre/senior - kr 2 300 per sesong

Deltakelse krever i tillegg betalt medlemskontingent.

Husk at alle barn skal inkluderes i aktiviteter, uavhengig av husholdningens betalingsevne, så de som trenger fritak fra treningsavgift for sine barn kan gi tilbakemelding om det – uten konsekvenser for deltakelse. Alle opplysninger håndteres konfidensielt.


Kontaktskjema fotball

Savner du informasjon eller har spørsmål – kontakt fotballeder her: